MoBI aqua

Řeka Labe má čtvrtou největší plochu povodí v oblasti západní a střední Evropy. Její povodí zahrnuje potoky a řeky na území České republiky, Německa, Rakouska a Polska.

V rámci ochrany biodiversity tohoto říčního systému je nutné přeshraniční spolupráce mnoha zainteresovaných stran. K tomuto důležitému úkolu bychom chtěli přispět naším projektem MoBI-aqua.

Loading...