Otisk

MoBI-aqua je společný project Technické university v Drážďanech (Fakulta přírodních věd, Ústav hydrobiologie) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický). Projekt je podpořen EU (Evropské fondy pro regionální rozvoj, Interreg V A SN/CZ 2014-2020).

Podmínky použití

Vydavatel:

Technische Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie
Professur für Limnologie
Zellescher Weg 40
01217 Dresden

Telefon: +49 (0) 351 46334956
Telefax: +49 (0) 351 31078
mailto
Editor: Dr. Susanne Worischka, Technische Universität Dresden, Institut für Hydrobiologie

Odpovědnost za obsah:

Ústav hydrobiologie TU Drážďany je odpovědný za webové stránky a aplikaci MoBi-aqua. Uživatelé jsou odpovědní za obsah na jejich uživatelských profilech.

Technické provedení:

DeviD GbR, Dresden

Autoři obrázků:

viz seznam čísel

Použitá literatura:

Viz bibliografii